Gdzie po odzież dla pracowników?

W każdym miejscu pracy mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia a nawet życia pracownika. Nawet jeśli zagrożenie jest minimalne żądane jest zabezpieczenie pracownika poprzez specjalne środki ochronne. Taką też funkcję spełniają ubrania robocze. W kwestii zabezpieczenia zdrowia i życia dzieli się je na trzy kategorie. Pierwszą kategorię stanowi odzież zabezpieczająca przed minimalnymi zagrożeniami. Są nimi:
– zabrudzenia, które nie są szkodliwe dla zdrowia
– zagrożenia związane z czynnikiem gorąca o niegigantycznym stopniu
– zagrożenia związane z czynnikami atmosferycznymi również o niegigantycznym stopniu
Kolejna kategoria, czyli druga to odzież ochronna, która nie stanowi zabezpieczenia przed minimalnym zagrożeniem czy zagrożeniem życia lub zdrowia. Jest to odzież, która stanowi ochronę przed konkretnym czynnikiem. Przykładem mogą być tu rękawice skórzane zabezpieczające przed przecięciem czy innego rodzaju urazem.

Trzecią ostatnią kategorię odzieży roboczej stanowi odzież specjalistyczna. Spełnia ona funkcję ochronną przed czynnikami, jakich następstwa działania może odnieść pracownik mający z nimi kontakt podczas wykonywania pracy. Zaliczymy tu więc wszelkiego rodzaju kombinezony chroniące przed skrajnie wysokimi i skrajnie niskimi temperaturami, odzież będącą ochroną podczas prac przy wysokim napięciu elektrycznym oraz szereg innego rodzaju odzieży z oznakowaniem EN340. Jest to odzież o złożonej konstrukcji, która chroni pracownika przed zagrożeniami życia lub zdrowia.